News & Events

साजन सरिता वधू वर मंडळ ,जालना

मनपसंत स्थळासाठी---- साजन सरिता वधू वर मंडळ ,जालना . 1) संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत. 2) हजारो वधू वरांचा सुखी संसार . 3) जलद सेवा. 4) व्हाट्सअँप क्रॉस मॅचिंग ( या सेवेत वधू वरचा बायोडाटा व फोटो एकमेकांकडे पाठविला जातो ) 5) विवाह जुळणीसाठी मंडळाकडून वेळो वेळी सहकार्य. 6) 05 दिवस मोफत सेवा. सेवा आवडल्यास सहामाही (रु 2000/-) किंवा वार्षिक (रु 3000/-) सेवा शुल्क असेल . 7) जिल्हा व तालुका पातळीवर कमिशन तत्वावर एजंट निमंत्रित. 8) www.sajansarita.com या वर नोंदणी करा व मनपसंत स्थळे मिळवा . संपर्क : प्रा.कदम सुखशांती नगर ,मंठा रॉड ,जालना. व्हाट्सअँप :7020350862 कॉल: 9890440538,02482-236006

Member Login

 

Our Visitors 77264

Contact Us : Sukhashanti Nagar, muntha road, Jalna. Mobile:(02482)236006 © Sajan Sarita All Rights Are Reserved | Designed By KeyWe Solution

Terms & Condition | News & Events |  About Us